بررسی تفاوت تخت های دوطبقه و نوجوان

تفاوت تخت های دوطبقه و تخت های نوجوان بسیار زیاد است و همچنین هر کدام از تخت ها دارای ویژگی و خصوصیات خاصی می باشند.

تخت دو طبقه نسبت به سایر تخت خواب ها دارای تفاوت های زیادی می باشد.

اصلی ترین مزیت تخت خواب های دو طبقه اشغال فضای کم می باشد.

زمانی که فضای اتاق خوابتان کوچک است و شما صاحب دو فرزند هستید و نمی توانید از دو تخت خواب همزمان در اتاقتان استفاده کنید بهترین کار خریداری تخت خواب دو طبقه می باشد.

 

تفاوت تخت های دوطبقه و نوجوان
تفاوت تخت های دوطبقه و نوجوان

 

تفاوت تخت های دوطبقه و نوجوان
تفاوت تخت های دوطبقه و نوجوان

اختلاف و تفاوت تخت های دو طبقه و نوجوان

موارد زیر اختلاف و تفاوت تخت های دو طبقه و نوجوان می باشد:

 • اکثر تخت خواب های نوجوان به صورت افقی ساخته می شود ولی تخت خواب های دو طبقه اکثرا به صورت عمودی ساخته می شوند.

 

 • ابعاد استاندارد تخت خواب های دو طبقه ۱۹۰×۱۰۰×۱۶۵ سانتی متر می باشد و دارای ابعاد زیر نیز می باشد:

 

 1. تخت خواب بزرگ دخترانه Queen  که در اندازه ۲۰۳×۱۵۲×۱۶۵ موجود می باشد.
 2. تخت خواب بزرگ پسرانه king که در اندازه ۲۰۳×۱۹۳×۱۳۱ موجود می باشد.

 

 • تخت خواب های نوجوان در ۴ اندازه متفاوت که شامل زیر می باشد وجود دارد
 1. تخت خواب دوقلو نوجوان در اندازه 200×140
 2. تخت خواب معمولی نوجوان در اندازه 200×90
 3. تخت خواب کویین نوجوان در اندازه 200×120
 4. تخت خواب کینگ نوجوان در اندازه 200× 180

 

 • ارتفاع استاندارد تخت خواب های دو طبقه بین 127 الی 165 می باشد در حالی که ارتفاع استاندارد تخت های نوجوان حدودا ۴۰ سانتی متر می باشد.

 

 • یکی مهم ترین تفاوت تخت های دو طبقه با تخت خواب نوجوان وجود محافظ در تخت خواب های دو طبقه می باشد. ولی در تخت خواب های نوجوان از محافظ استفاده نمی شود.

 

 • دوام و پایداری تخت خواب های دو طبقه باید نسبت به تخت خواب نوجوان بیشتر باشد و همچنین در هنگام استفاده از تخت خواب دو طبقه نباید هیچ صدا و تکانی ایجاد شود.