بررسی ارتباط فضای اتاق و تخت نوزادی

همان طور که می دانید یکی از مهمترین وسیله ها در خرید سیسمونی، خرید تخت خواب نوزادی می باشد.

سرویس تخت خواب نوزادی چندین سال مورد استفاده قرار می گیرد. پس در انتخاب این تخت خواب باید دقت کنید.

تخت های نوزادی امروزه دارای مدل های بسیار زیادی می باشد که انواع تخت های نوزادی به شرح زیر می باشد:

گهواره نوزاد

تخت نوزاد کنار مادر

تخت پارک دو کاربره کودک

تخت دو منظوره کودک

اگر میخواهید به ارتباط فضای اتاق و تخت نوزادی بپردازید ابتدا به اندازه فضای اتاقتان توجه نمایید و سپس تخت نوزادی کودکتان را خریداری نمایید.

ارتباط فضای اتاق و تخت نوزادی
ارتباط فضای اتاق و تخت نوزادی

ارتباط فضای اتاق و تخت نوزادی در محیط های کوچک و بزرگ

  • گهواره نوزاد

اگر فضای اتاقتان کوچک است و به اندازه کافی فضا برای قرار دادن تخت خواب ندارید بهتر است گهواره نوزادی خریداری کنید.

از گهواره نوزادی می توانید در ماه های اول تولد نوزادتان استفاده کنید.

 

  • تخت نوزاد کنار مادر

مدل دیگر تخت خواب های نوزادی مدل تخت نوزاد کنار مادر می باشد. این تخت خواب ها بستگی به فضای اتاق خواب والدین دارد.

هرچقدر فضای اتاق خواب والدین بزرگ باشد به راحتی می تواند از این تخت ها استفاده کنند.

 

  • تخت پارک دو کاربره کودک

مدل دیگر تخت خواب های کودک، مدل تخت پارک کودک می باشد. این تخت خواب بیشتر مورد استفاده مادران خانه دار قرار می گیرد.

این مدل تخت خواب ها علاوه بر اشغال فضای کم، قابل استفاده در بیرون خانه نیز می باشد.

تخت پارک کودک دو کاربره می باشد. هم میتوانید به عنوان تخت استفاده کنید و همچنین فضایی برای بازی کردن کودکتان می باشد.

 

  • تخت دو منظوره کودک

نوع دیگر تخت خواب که امروز خیلی رواج یافته تخت های دو منظوره کودک می‌باشد.

بیشتر افرادی که فضای اتاقشان بزرگ می باشد خریداری می کنند.

تخت های دو منظوره از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.

این مدل تخت خواب ها  از دوران نوزادی تا نوجوانی قابل استفاده می باشد.