نمایندگان فروش

برای یافتن آدرس فروشگاه های ساحل چوب استان مورد نظر را از منو انتخاب کنید.

جهت صرفه جویی در وقت و هزینه از نزدیک ترین فروشگاه محل سکونت خود خرید نمایید

 • بهبهان

  روی نقشه

  آدرس : خوزستان - بهبهان خیابان شهید قناطیر-پلاک 28

  تلفن : 06152729276

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  3, 4

  فرم رسیدگی به شکایات

 • ساحل چوب دزفول

  شعبه دزفول

  روی نقشه

  آدرس : خوزستان - دزفول دزفول-خیابان فردوسی-تقاطع شریعتی-ساحل چوب

  تلفن : 061-42231313

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  3.5294117647, 17

  فرم رسیدگی به شکایات

 • شعبه اهواز

  روی نقشه

  آدرس : خوزستان - اهواز اهواز-زیتون کارمندی-خ حجت-نبش زاویه-ساختمان برنا-ساحل چوب

  تلفن : 061-34458262

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  3.08695652174, 23

  فرم رسیدگی به شکایات

 • نمایندگی فروش امیدیه

  روی نقشه

  آدرس : خوزستان - امیدیه خوزستان-امیدیه-روبروی بانک سپه مرکزی-ساحل چوب

  تلفن : 061-52625039

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  2.5625, 16

  فرم رسیدگی به شکایات

 • فروشگاه آبادان

  شعبه آبادان

  روی نقشه

  آدرس : خوزستان - آبادان آبادان-بلوار ولایت-بین ولایت1و2-ساحل چوب

  تلفن : 061-53325683

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  2.90909090909, 11

  فرم رسیدگی به شکایات

 • شعبه اهواز

  روی نقشه

  آدرس : خوزستان - اهواز اهواز-خیابان مسلم-بین طالقانی وسیلی(معمار زاده) ساحل چوب -پلاک 146

  تلفن : 061-32213954

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  3.16, 25

  فرم رسیدگی به شکایات