نمایندگان فروش

برای یافتن آدرس فروشگاه های ساحل چوب استان مورد نظر را از منو انتخاب کنید.

جهت صرفه جویی در وقت و هزینه از نزدیک ترین فروشگاه محل سکونت خود خرید نمایید

 • شعبه مشهدVIP

  روی نقشه

  آدرس : خراسان رضوی - مشهد مشهد - جاده طرقبه- نبش امام رضا 21 - نمایشگاه ساحل چوب

  تلفن : 051-35590117

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  3, 4

  فرم رسیدگی به شکایات

 • شعبه دو مشهد

  روی نقشه

  آدرس : خراسان رضوی - مشهد جاده شاندیز بین ویرانی 7 و 9

  تلفن : 051-34372147

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  2.94444444444, 36

  فرم رسیدگی به شکایات

 • شعبه مرکزی مشهد

  روی نقشه

  آدرس : خراسان رضوی - مشهد جاده شاندیز-بین ویرانی 9و11-فروشگاه ساحل چوب

  تلفن : 051-34372147

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  3.13636363636, 44

  فرم رسیدگی به شکایات