نمایندگان فروش

برای یافتن آدرس فروشگاه های ساحل چوب استان مورد نظر را از منو انتخاب کنید.

جهت صرفه جویی در وقت و هزینه از نزدیک ترین فروشگاه محل سکونت خود خرید نمایید

 • شعبه کرمان

  شعبه کرمان

  روی نقشه

  آدرس : کرمان - کرمان خ پروین اعتصامی شرقی-نبش کوچه 4-فروشگاه ساحل چوب

  تلفن : 034-32238959

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  2.95652173913, 23

  فرم رسیدگی به شکایات

 • شعبه سیرجان

  روی نقشه

  آدرس : کرمان - سیرجان سیرجان-ابتدای بلوار دکتر صادقی-نرسیده به بانک مسکن-فروشگاه ساحل چوب

  تلفن : 034-42204494

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  4.13333333333, 15

  فرم رسیدگی به شکایات

 • شعبه زرند

  روی نقشه

  آدرس : کرمان - زرند زرند-خ فردوس-حد فاصل کوچه 13و15-ساحل چوب

  تلفن : 034-34233381

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  3.64285714286, 14

  فرم رسیدگی به شکایات

 • ساحل چوب -رفسنجان

  شعبه رفسنجان

  روی نقشه

  آدرس : کرمان - رفسنجان رفسنجان-خ امیر کبیر غربی-جنب آتش نشانی-فروشگاه ساحل چوب

  تلفن : 034-34322090

  تلفن : 021-55234638

  مدیریت : ساحل چوب

  وضعیت : فعال

  لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

  4.1052631579, 19

  فرم رسیدگی به شکایات