شعبه سنندج

آدرس : کردستان - سنندج سنندج-بلوار کردستان-جنب خیابان ناصر خسرو-ساحل چوب

تلفن : 087-33174928

تلفن : 021-55234638

مدیریت : ساحل چوب

وضعیت : فعال

لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

Arrayفرم رسیدگی به شکایات

636