تبریز مرکزی

ساحل چوب تبریز

آدرس : آذر بایجان شرقی - تبریز تبریز-بالاتر از میدان بسیج-کیلومتر 2 جاده تهران-جنب جاده قدیم نمایشگاه بین المللی-ساحل چوب

تلفن : 041-36371692

تلفن :

مدیریت : ساحل چوب

وضعیت : فعال

لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

Arrayفرم رسیدگی به شکایات

2159