تبریز(ابوریحان)

آدرس : آذر بایجان شرقی - تبریز خیابان آزادی ما بین چهارراه ابوریحان و چهارراه لاله روبروی بانک شهر

تلفن : 041-34788395

تلفن : 021-55234638

مدیریت : ساحل چوب

وضعیت : فعال

لطفا میزان رضایت خود را از فروشگاه اعلام کنید

Arrayفرم رسیدگی به شکایات

158