شعبه یک تبریز

آدرس : آذر بایجان شرقی – تبریز بالا از میدان بسیج کیلومتر 3 جاده تهران , نرسیده به پل عابر پیاده سمت راست فروشگاه ساحل چوب

041-36374418

021-55234638