شعبه مرند

آدرس : مرند-اول بلوار کسایی-بالاتر از اداره اماکن

041-42226058
041-42226051