شعبه کرمان

آدرس : کرمان – خ پروین اعتصامی شرقی-نبش کوچه 4-فروشگاه ساحل چوب
034-32238959
021-55234638

شعبه سیرجان

آدرس : کرمان – سیرجان -ابتدای بلوار دکتر صادقی-نرسیده به بانک مسکن-فروشگاه ساحل چوب
034-42208766
021-55234638

شعبه زرند

آدرس : کرمان – زرند-خ فردوس-حد فاصل کوچه 13و15-ساحل چوب
034-33433381
021-55234638

شعبه رفسنجان

آدرس : کرمان – رفسنجان-خ امیر کبیر غربی-جنب آتش نشانی-فروشگاه ساحل چوب
034-34322090
021-55234638