شعبه لار

آدرس : فارس – لار -میدان فرمانداری-مجتمع هلال-ساحل چوب
071-58800885
021-55234638

شعبه شیراز

آدرس : فارس – شیراز -خ قصرالدشت-20متری سینما سعدی-حد فاصل خ معدل وهدایت-فروشگاه ساحل چوب
071-32349231
021-55234638

شعبه آباده

آدرس : فارس – آباده -خ امام -جنب مسجدالنبی- ساحل چوب
071-44348270
021-55234638