شعبه کنگان

آدرس : بوشهر – کنگان-خ امام خمینی-منصور آباد-بعد از خیابان اختر-نرسیده ب مرکز تخفیف
021-55234638

شعبه جم

آدرس : بوشهر – جم بلوار گازبعد از رستوران صوفی-جنب شهر بازی رنگین کمان-ساحل چوب
077-37633409
021-55234638

شعبه بوشهر

آدرس : بوشهر – بوشهر خیابان سنگی-خیابان یادگار امام-فروشگاه ساحل چوب
077-33350471
021-55234638

شعبه برازجان

آدرس : بوشهر – برازجان جنب پاساژاستوار-فروشگاه ساحل چوب
07734225959
021-55234638