شعبه جم

آدرس : بوشهر – جم بلوار گازبعد از رستوران صوفی-جنب شهر بازی رنگین کمان-ساحل چوب
077-37633409
021-55234638

شعبه بوشهر

آدرس : بوشهر – بوشهر خیابان سنگی-خیابان یادگار امام-فروشگاه ساحل چوب
077-33350471
021-55234638

شعبه برازجان

آدرس : بوشهر – برازجان جنب پاساژاستوار-فروشگاه ساحل چوب
07734225959
021-55234638