ضمن تشکر و قدردانی از شما خریداران گرامی، بدلیل استقبال شما عزیزان، فستیوال تخفیف تابستان ۹۶ برای مدت محدود تمدید شد، قیمتها در کلیه فروشگاه ها و نمایشگاههای ساحل چوب یکسان بوده و در سراسر ایران از تخفیف یکسان استفاده خواهید کرد , هدف ساحل چوب رضایت شما خریداران گرامی میباشد.