راهتُ گم کردی !؟

اشکال نداره کاپیتان , خوب جایی اومدی "ساحل" از همین طرفه !

نمایشگاه کیتکس 2015

ساحل چوب

مبلمان اتاق کودک , نوجوان و جوان

با شما زندگی میکنیم.

کیفیت برترمحصولات , روند طراحی تا تولید مطابق با استانداردهای زندگی , تنوع در هارمونی و رنگ و در نهایت لبخند حاکی از رضایت .

جوایز ساحل چوب
جوایز ساحل چوب
تندیس یادبود از نمایشگاه بین المللی تندیس برند برتر از نمایشگاه کیتکس 2012"تندیس برترین"
از نمایشگاه بین المللی هافکس 2013-
Hofex 2013
لوح یادبود از نمایشگاه بین المللیتندیس برند برتر از نمایشگاه بین المللی مبلمان _hofex 2013 "لوح یادبود"
از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
Hofex 2013
تندیس برند برتر kitexلوح یادبود از نمایشگاه بین المللی سال 1392"تندیس برند برتر"
از نمایشگاه کیتکس 2013
KITEX 2013
لوح یادبود از ifexتندیس تولیدکننده برتر از نمایشگاه کیتکس 2013"لوح یادبود "
از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل2012
IFEX 2012
تندیس برند برتر  لوح یاد بود از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مبلمان "تندیس برند برتر "
از نمایشگاه کیتکس 2012
KITEX 2012
sahelchoob tel فرم در خواست نمایندگی فرصتهای شغلی رویدادهای جدید ویدئو تیزر ساحل چوب sahelchoob tel مدیریت درخواست